Arbeidstraining

In de arbeidstraining ligt de nadruk op het ontwikkelen van werknemersvaardigheden, het opbouwen van arbeidsritme en het uitbreiden van de vakkennis. Dit alles met als doel om de overstap naar een reguliere werkplek mogelijk te maken.

In de arbeidstraining gaat het om deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt waarbij het doel is de afstand tot de arbeidsmarkt middels training te verkleinen.

Tijdens dit traject zal gedurende een periode van 8 tot 12 weken, met behulp van een portfolio de werknemersvaardigheden worden vergroot.