Arbeidsmatige dagbesteding

In de arbeidsmatige dagbesteding gaat het om het bieden van dagstructuur aan deelnemers met psychosociale en/of meervoudige problematiek (bijvoorbeeld een hulpverleningsverleden, gestabiliseerde drugverslaving, psychiatrische problematiek of thuisloosheid). Een arbeidstraject is (nog) niet haalbaar.

De doelen van arbeidsmatige dagbesteding zijn:

  • Het bieden van een daginvulling, structuur en ritme
  • Het bevorderen van een gevoel erbij te horen, mee te doen
  • Het bevorderen van gevoel van eigenwaarde
  • Het bevorderen van het opdoen van sociale ervaringen
  • Het bewaken / bevorderen van psychische en lichamelijke stabiliteit
  • Het motiveren tot het leveren van kwaliteit op het gebied van arbeid