Nieuws2018-02-27T17:07:37+00:00

Nieuws

Bijdrage Jobfactory en Super Sociaal aan campagne Koffie in Helmond

SMO heeft met Jobfactory en Super Sociaal een kleine bijdrage geleverd aan de campagne Koffie in Helmond door het mee uitdelen van een warm kopje koffie met een heerlijk koekje.
Meer info via het persbericht van de gemeente Helmond:
“Inwoners die de komende weken op een van de vier stations in Helmond komen, hebben de kans dat ze van een wildvreemde een kopje koffie krijgen. De actie maakt onderdeel uit van de campagne ‘Koffie in Helmond’, een initiatief van NS en Prorail om mensen met elkaar in gesprek te laten gaan. Het idee erachter is dat mensen zo meer oog krijgen voor elkaar en dat ook mensen die zich eenzaam of depressief voelen, op deze manier gehoord worden. Gemeente Helmond en GGD Brabant-Zuidoost ondersteunen de campagne.

Stimuleren positief zelfbeeld

Uit onderzoek van GGD Brabant-Zuidoost bleek enkele jaren geleden dat 29% van de jongeren in Helmond zich (emotioneel) eenzaam voelt. Bij volwassenen is dat zelfs 44%. Sommige jongeren en volwassenen voelen zich ook geregeld somber.

Gemeente Helmond, GGD Brabant-Zuidoost en vele andere partijen werken al jaren nauw samen bij het signaleren en aanpakken van depressie en eventuele suïcide onder jongeren. Dat gebeurt onder andere in het project STORM. STORM (Strong Teens and Resilient Minds) is een project om somberheidsklachten bij middelbare scholieren vroegtijdig te signaleren en aan te pakken door met de jongeren te werken aan de ontwikkeling van veerkracht, een positief zelfbeeld en weerbaarheid.

Daarnaast maakt regio Zuidoost-Brabant deel uit van het Suïcide Preventie Actienetwerk (Supranet), een initiatief van 113.

Klein gesprek met positief effect

Bij een publiekscampagne in Groot Brittannië gaf 69% van de ondervraagden aan dat contact met een voorbijganger ze uit een vervelende stemming haalde. Het initiatief ‘Koffie in Helmond’ is daarom een waardevolle aanvulling op alles wat we al doen, aldus wethouder jeugd, onderwijs en gezondheid van de gemeente Helmond, Cathalijne Dortmans:  ‘’Gezondheid is zoveel meer dan je fysieke gezondheid. Je mentale gezondheid is eveneens heel belangrijk. Een klein gesprekje kan al een positief effect hebben op iemands stemming. Alles wat kan helpen om mensen van eventuele negatieve, depressieve of suïcidale gedachten af te helpen, moeten we aangrijpen. Zo werken we samen aan een stad waar we omkijken naar elkaar.’’

 Helmond pilotgemeente

NS en ProRail hebben de afgelopen jaren op en rond het spoor in Helmond veel maatregelen genomen om de veiligheid op en rond het spoor te verbeteren. Deze maatregelen ondersteunen zij met een publiekscampagne, waarvan ‘Koffie in Helmond’ de eerste pilot is. Helmond is gevraagd als pilotgemeente, omdat er relatief veel stations in een klein gebied zijn”

 

SMO afdelingen enthousiast over kantoorbibliotheek

SMO ‘t Kwartier is de eerste in de rij van afdelingen die een kantoorbibliotheek geplaatst krijgen die gemaakt werd door de timmerwerkplaats van Jobfactory.
Medewerkers zijn vol lof over dit initiatief en trots op de uitvoering door de werkplaats.

Stageplaatsen 2019-2020

Stageplaatsen schooljaar 2019-2020

Ben je op zoek naar een interessante en uitdagende stage binnen de maatschappelijke opvang?
Wil je ervaring opdoen in het ondersteunen en begeleiden van mensen en hen stimuleren hun mogelijkheden te benutten?

SMO staat en gaat voor een samenleving waarin iedereen zich kan ontwikkelen en ontplooien naar eigen wens en mogelijkheden, zonder uitsluiting, geweld of onderdrukking. Een samenleving waarin mensen een waardig bestaan leiden, liefst zo zelfstandig mogelijk. Om dit te bereiken bieden we thuislozenzorg, sociale activering, crisisopvang, woonbegeleiding en armoedebestrijding in Helmond en de Peelregio. SMO is een organisatie die het belangrijk vindt dat stagiaires (m/v) kennis maken met de werkzaamheden in de praktijk. Wij zorgen dan ook voor een goede begeleiding tijdens de stage en een prettige leeromgeving.

SMO is voor de MBO-opleidingen een door Beroepsonderwijs Bedrijfsleven erkend leerbedrijf. Jaarlijks wordt vastgesteld voor welke functies SMO wil opleiden. Iedere stagiaire krijgt door de direct leidinggevende een stagebegeleider toegewezen en een stagevergoeding wordt aangeboden bij een stageperiode langer dan 6 maanden.

Er zal gevraagd worden naar een verklaring omtrent gedrag (de kosten voor de aanvraag worden vergoed).

Jobfactory biedt deelnemers arbeidsmatige dagbestedingstrajecten en arbeidstrainingstrajecten.
Het doel van de Jobfactory is ervoor zorgen dat deelnemers hun huidig niveau van functioneren kunnen behouden, stabiliseren (dagbesteding traject) of ervoor zorgen dat het niveau van functioneren verhoogt (arbeidstrainingstrajecten). Hierbij wordt een (gedeeltelijk) reguliere plaatsing op de arbeidsmarkt nagestreefd.
Werken in de Jobfactory geeft regelmaat in het dagelijks leven, verbetert de sociale vaardigheden, verhoogt het gevoel van eigenwaarde en verkleint de afstand tot de arbeidsmarkt.
De Jobfactory bestaat uit verschillende werkplaatsen (arbeidsmatige dagbesteding en arbeidstraining). De verschillende afdelingen zijn: timmerwerkplaats, productieafdeling, keramiek/repro, keuken en tuinderij de Bundertjes.

Wij zoeken nog:
• MBO MMZ Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen, niveau 4:
– 3 plekken bij de Jobfactory:
Voorwaardes:
Jaarstage
3e leerjaar
Minimaal 3 dagen per week.

• HBO Social Work:
– 1 plek bij de Jobfactory:
Voorwaardes:
Jaarstage
Minimaal 3 dagen per week.

IK BEN WAT IK MAAK: Design Social Label

Social Label is een samenwerking tussen designer Ilse CrawfordRaymakers & Co BV Koninklijke Textielfabriek en Jobfactory.
De designer ontwerpt designproducten met restanten materialen van Raymakers & Co. De productlijn wordt zo ingericht dat er een zo maximaal mogelijk aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan mee kunnen werken en er ook structurele werkgelegenheid wordt gecreëerd. Bijzonder trots dat deze samenwerking op zondag 21 oktober 2018 tijdens de Dutch Design Week bekend werd gemaakt.

Nieuwe partner Samenwerkingsverband Helmond Peelland VO

Via onze bestaande partner Speciaal Onderwijs De Korenaer, heeft Jobfactory een nieuwe partner gevonden die een klaslokaal gaat huren en enkele plekken heeft ingekocht om met jongeren op de locatie te komen leren en werken: wij heten het samenwerkingsverband Helmond Peelland VO van harte welkom en zien uit naar de samenwerking.

Ratatouille weer open na zomerperiode

Maandag, 20 augustus is het sociaal restaurant Ratatouille weer open voor klanten van de Ruilwinkel, Super Sociaal en deelnemers van Jobfactory. Vooraf aanmelden a.u.b. Denkt u bij de doelgroep te horen of wilt u meer informatie bel dan 06-17494158. U bent (weer) van harte welkom.